Ontstaan

De vereniging is opgericht op 23 september 1974 onder de naam O.B.C.  Hun clubhuis was bij café Roord. De eerste voorzitter was de heer Sandeman en secretaris de heer Tukkers en penningmeester de heer Comello. In 1976 werd overgegaan naar het Michgoriushuis en de naam van de vereniging was toen Michgorius.
Ook meldde men zich aan voor de regiocompetitie. Toen men in de regio ging spelen moest men biljarthuur betalen. Hiervoor kreeg men subsidie.  Michgorius moest 120 gulden per jaar betalen aan biljarthuur voor de regio. Dit werd bepaald door het aantal biljarts waarvan  men gebruik maakte. De regio berekende hoeveel er gespeeld werd en betaalde de andere verenigingen.
In 1981 werd het derde biljart geplaatst, waarvoor ons oudlid, de heer Platvoet, de fundering  gemaakt heeft.
Om de onkosten van het biljart terug te betalen moest men nu een kwartje per kwartier in de klok doen om te biljarten. In 1981 stelde Dhr. B. Smidt een beker beschikbaar waar nu nog
om gespeeld wordt. De contributie bedroeg in die tijd 2 gulden per maand.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *